מאמרים

האם כדאי להשקיע בקופות הגמל? - חלק II

למשל שכירים המפרישים לקופה משכרם החודשי ביחד עם המעביד בשיעור של 7% לעובד ולמעביד שיעור הדומה של 7.5% ומקבלים זיכוי בהתאם לתקרות המס הנהוגות בטבלאות המס. גם עצמאים זוכים להנחות מס על פי התקרות שנקבעו לעבודים עצמאיים.
כיום בשוק קיימים שורה שפע אדיר של קופות גמל, בניהולם של הבנקים, בתי השקעות הפרטיים וחברות הביטוח וכל עובדת בין אם היא קוסמטיקאית עצמאית ובין אם הוא מאמן שכיר בקורסי הגנה עצמית. כולם יכולים להשקיע בקופות גמל.

כמה קריטריונים עומדים בפני קוסמטיקאית עצמאית מצויה או עו"ד מצוי בבואם לבחור קופה מתאימה. יש לבדוק את הרכב הנכסים שבקופה משקיעה בהם, התשואות לאורך זמן, הנסיון וההיסטוריה של הגוף המנהל.
בכל זאת יש להעיר שניתן לעבור מקופה לקופה מבלי לאבד את את ותק הזכויות ומבלי לשלם לקופת המקור תוספת תשלום על דמי ניהול ששולמו.

אומנם,היום ריבוי הקופות יוצר אומנם יתרונות לא מעטים אך גם חסרונות רבים שעליהם יותר ראוי שניתן את הדעת: אם בעבר אנשים מיהרו להפקיד בקופת הגמל בסוף כל שנה על מנת שיוכלו להנות כדבעי ממרב ההטבות של סוף שנה. כיום העצמאיים שביננו שרוצה להפקיד כספים בקופת גמל ולהמשיך להנות מהטבות מס יהיה למצער מחוייב להפריש הפרשה לקצבה הרגילה. זאת ועוד מגבלות משנה נוספות מפחיתות מאוד את הסיכוי שעצמאים יפתחו קופות גמל כל שכן העצמאיים הצעירים.
והמבוכה לא תמה.

חזרה לחלק ראשון